Разписание по редовни линии:            
От Варна за Бургас              
7:00 ч. 7:45 ч. 8:30 ч. 10:00 ч. 11:00 ч. 12:00 ч.
     
От Бургас за Варна              
13:00 ч. 15:00 ч. 16:00 ч. 17:00 ч. 17:30 ч. 19:00 ч.        
Лятно разписание Варна - Несебър - Варна          
от 15.05 до 15.10              
От Варна за Несебър 
           
10:00

12:30

 

 
         
От Несебър за Варна              
15:30 
18:00